شرکت شیمیایی یامور تجارت

شرکت ما سال ها در تامین مواد اولیه شیمیایی و اولئوکمیکال ها تجربه دارد. محصولات ما در صنایع غذایی و دارویی، رنگ و پوشش، مواد شیمیایی کمکی نساجی، صابون و مواد شوینده و خوراک دام استفاده می شود.

محصولات ما

بهترین کیفیت ممکن

Chemicals
محصولات شیمیایی
مواد شیمیایی شوینده ها
Oleochemistry
اولئوکمیکال ها
مواد اولیه صابون
روغن های گیاهی و چربی های خاص
Petro Chemicals
مواد پتروشیمی
مواد شیمیایی غذایی
yamur ticaret logo

ما کی هستیم ؟

شرکت ما سال ها در تامین مواد اولیه شیمیایی و اولئوکمیکال ها تجربه دارد. محصولات ما در صنایع غذایی و دارویی، رنگ و پوشش، مواد شیمیایی کمکی نساجی، صابون و مواد شوینده و خوراک دام استفاده می شود.

ما کی هستیم ؟

شرکت ما سال ها در تامین مواد اولیه شیمیایی و اولئوکمیکال ها تجربه دارد. محصولات ما در صنایع غذایی و دارویی، رنگ و پوشش، مواد شیمیایی کمکی نساجی، صابون و مواد شوینده و خوراک دام استفاده می شود.

با ما در ارتباط باشید

پاسخو شما هستیم